Adem is Leven

Liefde gij bron waar wij allen uit zijn

uw wil te volgen brengt vrijheid van geest

loof dan de dag als het inzicht ontwaakt

dat liefde de wereld verlost

De ademoefeningen en leefwijze  van Mazdaznan zijn  gericht op de ontwikkeling van een optimale balans tussen geest, ziel en  lichaam, waarmee een mens zo vitaal en gezond mogelijk, luistert naar zijn innerlijke stem, zich verbindt met de eeuwig werkende goddelijke intelligentie en in harmonie leeft met de wetten van de natuur.

Dr. O. Z. Hanish (1844-1936) is grondlegger van  Mazdaznan  in Amerika en Europa. Zijn oosterse ademoefeningen en leefwijze vertaalde hij in voor die tijd moderne begrippen en noemde het een Vredesboodschap aan de Wereld. In deze boodschap verweefde hij de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen uit die tijd. Een deel van deze informatie is verouderd, maar de essentie en fundamentele waarheden zijn nog steeds actueel en onveranderd van kracht.

De Mazdaznan methoden zijn op te delen in:

  • Ademkunde: lichamelijke- en geestelijke gezondheid door de macht van de adem
  • Voedingskunde:  individuele- en vegetarische voedingswijze
  • Gezondheidskunde: vasten en kuren voor ontgiften van het lichaam en voor herstel van het zuur-base-evenwicht van het bloed. De Aryana ® huismiddelen zijn zelfzorgmiddelen bij het streven om op een natuurlijke manier gezond door het leven te gaan. Webshop: www.huismiddelen.nl
  • Klierkunde: activerende adem- en lichaamsoefeningen voor de interne secretie waarmee etherkrachten vrijkomen die de hersen- en lichaamscellen verlevendigen
  • Harmoniekunde: specifieke adem- en klankoefeningen voor de ontwikkeling van de 12 zintuigen
  • Panopraktiek: “massage op adem” van de rug en de wervelkom om zodoende de longen vrij te maken voor een volledige ademhaling
  • Zelfkennis: over de drie-eenheid van denken, voelen en willen. Te herkennen in de karakteristieken van de intellectueel- spiritueel- en materieel gebaseerde persoonlijkheid
  • Filosofie: gebaseerd op de spirituele wijsheid en de kennis der natuur van Zarathoestra uit het oude Perzië en van Ainyahita, godin uit het oude Tibet. Beter bekend als de godin Isis uit het oude Egypte, cultuurmoeder van de huidige wereldgodsdiensten.  

De Mazdaznan kennis is in de eerste helft van de vorige eeuw beschreven in een groot aantal boeken, waarin naast bovenstaande onderwerpen ook de ontwikkelingsweg van de verschillende volkeren opgenomen is geweest. Deze formuleringen zijn volgens de begrippen van deze tijd achterhaald en worden door het bestuur van de Stichting Mazdaznan Beweging niet onderschreven. De reeds uitgegeven boeken worden nog steeds verkocht.

“Mazdaznan betekent het goede in gedachte, woord en daad. Elke vorm van discriminatie, racisme en vreemdelingenhaat is onverenigbaar met de basisgedachte van Mazdaznan, waarin ieder mens in zijn kern als goddelijk wordt erkend”.

De boodschap van Mazdaznan is een roep aan de wereld voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen en voor een goede verstandhouding tussen mensen, volkeren en bevolkingsgroepen. Ieder mens en ieder kind, ongeacht sekse, huidskleur, geaardheid, geloofsovertuiging, cultuur of nationaliteit, komt dezelfde mogelijkheden tot ontwikkeling en ontplooiing toe. Mazdaznan roept op tot vrede in de wereld!

Voor informatie kunt u per e-mail contact opnemen via het contactformulier

Omdat ieder mens zijn individuele levenspad gaat en vrijheid in denken en bewustzijnsontwikkeling voorop staat, kent Mazdaznan geen  lidmaatschap. Mazdaznan is vanuit deze gedachte niet centraal georganiseerd en daarom zijn in vele landen individueel georganiseerde groepen actief.  Wel is er een internationale site ingericht waarop  uitgebreid de inhoudelijke informatie over Mazdaznan te vinden is: www.mazdaznan.eu